Poza wymienionymi kamieniami często w budownictwie zastosowanie mają inne kamienie np. onyxy, czyli kamienie z grupy ozdobnych, wapienie, dolomity, bazalty. Wykonywane są z nich elementy architektury wewnętrznej i zewnętrznej.